Over Finforward

Finforward maakt uw financiële administratie makkelijker en goedkoper en denkt toekomstgericht

De trend ten aanzien van administreren en de rol van de accountant is onomkeerbaar en de ontwikkelingen gaan steeds sneller. Dit valt al op te maken uit het rapport van het NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants) uit 2013 en wordt recent bevestigd in een artikel van de heer Van Stralen, voorzitter van MKB Nederland van september 2016.

Door in te spelen op deze ontwikkelingen en toekomstgericht te denken helpt finforward ondernemers.

Hoe doen we dat?

Onze advisering richt zich vooral op een kritische beoordeling van de processen en de achterliggende oorzaken (bijvoorbeeld wat is de oorzaak van een hoog aantal creditfacturen), de behoeftes van de gebruikers in relatie tot de hiervoor benodigde werkzaamheden (waarom wordt een overzicht iedere maand opgesteld en verspreid) en de kwaliteit van de administratie (heel snel rapporteren na maandeinde is vaak een teken van een goede kwaliteit).

Meer bewust van uw financiën en de rol van de accountant.

Ook bij deze bedrijven die hun hele administratie hebben uitbesteed kan het vaak makkelijker en goedkoper door bijvoorbeeld het doorvoeren van vereenvoudiging in coderingen, het gebruik van standaard templates om aansluitingen te maken tussen boekhouding en aangiftes, het beter afstemmen van de informatie op de behoefte van de ondernemer en het vergroten van de kennis van de ondernemer.

Wie is finforward

Oprichter van finforward, Pim Botterman, heeft meer dan 30 jaar ervaring; 10 jaar als register accountant en 20 jaar als financieel directeur van een grote onderneming, met daardoor veel gevoel voor cijfers.
Heeft tevens ervaring met dienstverlening van accountantskantoren van beide zijden van de tafel, als dienstverlener en als ontvanger van de diensten.
Kennis omtrent administratieve processen, inrichting administratie, rapportering, prognoses en opstellen jaarrekening voor grote en kleine ondernemingen.
Projectmatig gewerkt op het gebied van bijvoorbeeld procesverbeteringen (oa facturering), kostenreductie programma’s, outsourcing, financiering en het aankopen en afstoten van bedrijfsonderdelen.
Circa 8 jaar buitenland ervaring (VS, Engeland, Duitsland).
Focus op doelstellingen en belangen van betrokkenen, pragmatisch, nuchtere kijk.

Meer weten? Bel 06 539 30 263 of mail naar info@finforward.nl voor een vrijblijvend gesprek >>