ZZP'er/eenmanszaak

Als ondernemer heeft uw financiële administratie twee primaire doelstellingen:

De ondernemer te ondersteunen in zijn bedrijfsvoering.
Te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, met name BTW en IB aangifte.

Kenmerken administratie

De administratie is veelal uitbesteed aan een administratie/accountantskantoor waarbij accountantskantoor gebruik maakt van een online boekhoud programma en er met de ondernemer afspraken zijn gemaakt over de aanlevering van gegevens.
Kennis bij de ondernemer omtrent de administratie en aangiftes is veelal beperkt.

Verbetering van kwaliteit en kostenbesparing

Verbetering van de kwaliteit is mogelijk door de zzp’er/ondernemer meer bewust te maken van zijn eigen rol ten aanzien van financiën en de ondernemer met meer online informatie te verstrekken.
De één procent finance (1pf) norm is een goede benchmark als u een gezondheidscheck van uw financiële bedrijfsvoering wilt maken (doe hier de check >>). De kosten van het administratie/accountantskantoor kunnen bijvoorbeeld worden beperkt door handmatige werkzaamheden terug te dringen en mogelijk dat de ondernemer simpele niet tijdrovende zaken zelf kan oppakken.

Voorbeelden van mogelijke veranderingen

Wat kan finforward voor u betekenen

  1. Advies over het terugbrengen van uw administratieve lasten op basis van ‘no cure no pay . Bent u best in class en zijn uw kosten gemiddeld 40% lager dan het percentage gebruikelijk in de branche? Hiervoor zal worden bepaald wat uw huidige kosten zijn, wat uw behoefte aan financiële informatie is, wat u zelf kan/wil doen en welke verbeteringen mogelijk zijn. Dit onderzoek betekent niet dat u van accountant moet wisselen.
  2. Uitbesteden van uw administratie voor maximaal 1% van de omzet. In samenspraak zal worden bepaald wat de onderneming zelf kan doen en wat onze rol daarin zal zijn, waarbij de doelstelling is de processen zo efficiënt mogelijk in te richten en uw en onze tijdsbesteding wat betreft de basisadministratie, aangiftes en jaarrekening zo beperkt mogelijk te laten zijn. Zie ook hieronder bij systemen.
  3. Advisering op diverse andere financiële gebieden als rapportering, financiering, aan- en verkoop van activiteiten, risico-analyse, etc.

Wat kost het?

  1. Een kennismakingsgesprek kost niets.
  2. Een advies op basis van ‘no cure no pay’ zal bij een succesvolle besparing een percentage van de besparing zijn in het eerste jaar, waarbij er voor het percentage een relatie zal zijn naar de verrichte tijdsbesteding.
  3. Fee afspraak voor uitbesteden van uw administratie voor maximaal 1% van de omzet kan een vast bedrag zijn, maar kan ook op urenbasis. Dit zal mede afhankelijk zijn van uw wensen.
  4. Uurtarief is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden.

Welke systemen gebruikt finforward

De financiële applicaties worden steeds beter en meer open waardoor het makkelijker wordt koppelingen tussen systemen te maken en meer automatische gegevensuitwisseling te creëren. Ook steeds meer informatie is middels een app voor de ondernemer toegankelijk. Daarnaast eist de overheid ook meer en meer dat gegevens elektronisch worden aangeleverd. Onderstaand een voorbeeld van de systemen, de aanlevering van gegevens door de ondernemer en de output voor de ondernemer en de overheid. Softwareleveranciers bieden hun producten steeds vaker online real-time aan op basis van een abonnementsprijs. Data wordt opgeslagen in de cloud bij de softwareleverancier, de softwareleverancier laat zich jaarlijks certificeren zodat de gegevens continuïteit en vertrouwelijkheid zijn gegarandeerd.
Meer weten? Bel 06 539 30 263 of mail naar info@finforward.nl voor een vrijblijvend gesprek >>