Trends en Nieuws

Rapport NBA

In 2013 heeft het NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants) het visiedocument ‘MKB-Accountant 2020’ uitgebracht. In dit document staat de volgende tekst: ‘De klant verwacht dat standaarddiensten zoals het verwerken van administraties, het opstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van aangiften snel, accuraat, volgens de regels en gebruiksvriendelijk verlopen. Hiervoor wil hij steeds minder betalen, omdat hij een groot deel van het werk zelf kan doen en het voor hem nauwelijks toegevoegde waarde oplevert'.

Gerelateerde downloads bij dit artikel:

NBA visie rapport MKB-accountant 2020

Artikel ‘Big data als redding voor de accountant’

In het artikel ‘Big data als redding voor de accountant’ (Accountantweek.nl, 4 februari 2016) is te lezen dat ‘volgens onderzoek van de universiteit van Oxford de huidige accountantsfunctie binnen 20 jaar met 95 procent zekerheid wordt weggeautomatiseerd.’ en staat tevens de stelling dat ‘de toekomst van de accountancy zit vooral in het opstellen, interpreteren en toetsen van analyses op basis van data binnen en buiten het bedrijf, kortom de accountant wordt een data scientist.”

Administreren wordt steeds makkelijker en goedkoper

De Overheid heeft ook als doel administratieve lastenverlichting. De spreuk ‘Leuker kunnen we ‘t niet maken. Wel makkelijker.’  stamt uit 1993 en wordt nog steeds gehanteerd. Ondanks dat het met kleine stappen vooruit gaat is er sindsdien wel veel veranderd. Zie bijvoorbeeld de tijdslijn over de inkomstenbelasting van de belastingdienst. 

Gerelateerde downloads bij dit artikel:

Tijdslijn ontwikkeling online aangifte Belastingdienst

Kosten van de financiële administratie dalen

Uit onderzoek van PWC blijkt dat de kosten van de financiële administratie (inclusief financiële applicaties en accountant) dalen en in 2015 tussen de 0,5% en 1,5% van de omzet liggen, afhankelijk van de branche (retail aan de onderkant, banken en verzekeraars aan de bovenkant van de bandbreedte) en de omvang en complexiteit van de onderneming. Dit is echter een gemiddelde, best presterende organisaties hebben gemiddeld genomen 40% lagere kosten dan wat gebruikelijk is in hun branche. Bijgaand de rapporten over de jaren 2014 en 2015.

Bij accountants moet een knop om

Accountweek, 29 september 2016

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland: "Bij accountants moet een knop om".De ondersteuning van mkb-ondernemers in het bijhouden van de boekhouding zal volgens Van Straalen door de automatisering steeds meer een “broodje bij de bakker” worden. Een eigenstandig profiel door te investeren in kwaliteit en deskundigheid is het belangrijkste advies dat Van Straalen aan mkb-accountants meegeeft.

Deponering in SBR bij KvK verplicht

Accountant.nl, 24 maart 2016

Vanaf 1 januari 2017 deponering in SBR bij KvK verplicht. Vanaf 1 januari 2017 moeten jaarstukken elektronisch worden aangeleverd bij de KvK.